תרומה לזכות  - בדף החיוב באשראי תראו את החיוב בשם "תנועת מחשבת הדור (ע.ר.)" לפרטים 0525-100090