מתנות לאביונים כולנו תורמים

פורים מתקרב, ואתם וודאי תורמים "מתנות לאביונים" בארגוננו וזכיתם לקיים את המצווה בו ביום!!

תושבי כל הארץ זוכים בזכות חלוקת החבילות שלנו לקיים את המצווה של סעודת פורים דפרזים

באמצעות החלוקה שלנו לתושבי גוש דן במחסן המרכזי ברחוב הרב דסלר 9 בבני ברק

באמצעות החלוקה שלנו לתושבי יו"ש במחסן המרכזי במודיעין עילית לכל תושבי יו"ש.

וקיימתם גם עניי עירך קודמים!!

תושבי ירושלים זוכים לתרום לארגוננו ולקיים המצווה "בו ביום" של פורים דמוקפים

במחסן המרכזי שלנו ברחוב יוחנן הסנדלר 3 ירושלים


שותפים במצווה:

התורמים עבור 10 משפחות בסך 5,200 ש"ח מקבלים מתנה וגם מצווה

רק 104 ש"ח ב-50 תשלומים שלא תופסים מסגרת לחץ כאן


התורמים עבור 5 משפחות בסך 2,600 ש"ח מקבלים מתנה וגם מצווה

רק 52 ש"ח ב-50 תשלומים שלא תופסים מסגרת לחץ כאן


התורמים עבור משפחה אחת בסך 520 ש"ח מקבלים מתנה וגם מצווה

רק 26 ש"ח ב-20 תשלומים שלא תופסים מסגרת לחץ כאן