פדיון כפרות המרכזי

כמדי שנה פונים מאות רבות של יהודים אל "קרן הצדיק"  על מנת לזכות ולקיים את מנהג פדיון הכפרות שלהם בצורה הטובה ביותר.


מנהלי "קרן הצדיק" עוד זוכרים בערגה את ברכתו של הרה"ג רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל: הנני ממליץ לתמוך בכל לב בארגון "קרן הצדיקבתרומות נכבדות, ויזכו כל התורמים "שאף פעם לא יצטרכו לבריות".


כספי התרומות מופנים ישירות למשפחות נצרכות הנתמכות באופן קבוע ע"י "קרן הצדיק" ובפרט לקראת ובמהלך החגים הבעל"ט אשר בתקופה זו גדלות ההוצאות בצורה ניכרת.


לתרומה עבור פדיון כפרות המרכזי