כתיבת ספר תורה לאחדות עם ישראל

במלאת 50 שנה להסתלקותו של הצדיק רבי אריה לוין זצוק"ל החלה "קרן הצדיק" בכתיבת ספר תורה לזכרו שיהיה מיועד לחיזוק האחדות בעם ישראל.

את הרעיון והחשיבות שיש לספר התורה, הנכתב לשם הגברת האחדות בעם ישראל, שאבו ראשי "קרן הצדיק" מדברי הזוהר הקדוש שכתב כי יש ריבוא אותיות בספר תורה כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל.

על כן נוהגים ישראל קדושים לקנות ספר תורה בשיתוף עם  יהודים נוספים המצטרפים לקניית אותיות, פסוקים, יריעות ופרשיות מיוחדות.

מצוות כתיבת אות בספר תורה היא המצווה האחרונה מבין תרי"ג מצוות התורה והיא מופיעה בספר דברים: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת".

גדולי ישראל עמדו רבות על גדולת המצווה הזו וחשיבותה הרבה, לצד הסגולות הרבות הקשורות בה ובפרט לפי המנהג הידוע והחשוב לרכוש אותיות עבור כל ילד וילדה מישראל סמוך ככל האפשר לזמן לידתם.

המנהג הינו לקנות אותיות המרכיבות את השם המלא או לרכוש פסוק שמתחיל באות הראשונה של שמו ומסתיים באות האחרונה של שמו, ולכל הפחות לקנות אות אחת לזכות היהודי כדי שישתתף בעיקר קיום המצווה.

מנהלי "קרן הצדיק" ציינו כי מצוות אות בספר תורה היא המצווה היחידה הכוללת בתוכה את כל הסגולות. בריאות טובה, הצלחה ברוחניות ובגשמיות, זיווג, פרי בטן, פרנסה בשפע וקירוב הגאולה הכללית והפרטית לכל יהודי.

אות אחת עולה לקרן הצדיק 1.20 ₪. יתרת התרומה תשמש לפעולות החסד של "קרן הצדיק" ע"ש רבי אריה לוין זצוק"ל. 


להצטרפות לספר התורה של אחדות ישראל
אות אחת בס"ת - תרומה בכל סכום עד 1800 ₪ 

להלן אפשרויות נוספות, פרטים במשרד:
עמוד אחד או יריעה בס"ת

הקדשת פרשיה מיוחדת
  • כל אחד משבעת ימי בראשית
  • כל יום בבריאה 

הקדשת פרשיות מיוחדות

  • פרשית המן במדבר
  • פרשית ברכת כהנים
  • מתן תורה / עשרת הדברות
  • קריאת ר"ח " ובראשי חודשיכם "
  • הקרבת קורבן התמיד
לברור סכום התרומה על כל אחת מהפרשיות הנ"ל, נא ליצור קשר במספר: 052-510-0090