עמוד תרומות
ארגוננו עוזר לאנשים אקדמאים שהסתבכו ולא רשומים ברווחה
 הם פונים רק לארגוננו לקבלת אוכל

בחרו אפשרות תרומה >>