לתרומות
ארגוננו עוזר לאברכים בישיבות ציוניות ובוגרי ישיבות הסדר בחלוקת סלי מזון המכילים מוצרים בסיסיים שיקל עליהם בהתנהלות הכלכלית היומיומית

בחרו אפשרות תרומה >>